ترجمه
حذف

circle

دایره

noun

اسم

UK : ˈsɜː.kəl

US : ˈsɝː.kəl

google image of circle

circle image / تصویر
circle image / تصویر
circle image / تصویر
circle image / تصویر
circle image / تصویر

Description of circle

SENTENCE of circle

 • synonyms of

 • round

 • گرد

 • ring

 • حلقه

 • band

 • باند

 • hoop

 • حلقه

 • loop

 • حلقه

 • discUK

 • discUK

 • halo

 • هاله

 • circlet

 • حلقه

 • cirque

 • سیرک

 • cycle

 • چرخه

 • wheel

 • چرخ

 • wreath

 • تاج گل

 • zodiac

 • زودیاک

 • annulus

 • حلقوی

 • arc

 • قوس

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی