ترجمه
حذف

civilian

غیر نظامی

noun

اسم

UK : sɪˈvɪl.jən

US : səˈvɪl.jən

google image of civilian

civilian image / تصویر
civilian image / تصویر
civilian image / تصویر
civilian image / تصویر
civilian image / تصویر

Description of civilian

SENTENCE of civilian

  • opposite of

  • military

  • نظامی

  • ordained

  • منصوب شد

  • toff

  • تاف

  • soldier

  • سرباز

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی