ترجمه
حذف

close

بستن

verb

فعل

UK : kləʊz

US : kloʊz

google image of close

close image / تصویر
close image / تصویر
close image / تصویر
close image / تصویر
close image / تصویر

Description of close

SENTENCE of close

 • synonyms of

 • near

 • نزدیک

 • hither

 • اینجا

 • nigher

 • نزدیک تر

 • this

 • این

 • nearer

 • نزدیک تر

 • directer

 • کارگردان

 • handier

 • دستی تر

 • warmer

 • گرمتر

 • readier

 • آماده تر

 • harder

 • سخت تر

 • more immediate

 • فوری تر

 • more nearby

 • بیشتر در نزدیکی

 • more adjoining

 • بیشتر مجاور

 • more imminent

 • قریب الوقوع تر

 • more accessible

 • در دسترس تر

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی