ترجمه
حذف

coach

مربی ورزشی

noun

اسم

UK : kəʊtʃ

US : koʊtʃ

google image of coach

coach image / تصویر
coach image / تصویر
coach image / تصویر
coach image / تصویر
coach image / تصویر

Description of coach

SENTENCE of coach

 • opposite of

 • player

 • بازیکن

 • pupil

 • شاگرد

 • student

 • دانشجو

 • novice

 • تازه کار

 • apprentice

 • شاگرد کارآموز

 • trainee

 • کارآموز

 • learner

 • یادگیرنده

 • beginner

 • مبتدی

 • disciple

 • شاگرد

 • undergraduate

 • کارشناسی

 • protege

 • تحت حمایت

 • scholar

 • محقق

 • mentee

 • منتهی

 • attendant

 • خدمتکار

 • graduate

 • فارغ التحصیل

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی