ترجمه
حذف

coal

زغال سنگ

noun

اسم

UK : kəʊl

US : koʊl

google image of coal

coal image / تصویر
coal image / تصویر
coal image / تصویر
coal image / تصویر
coal image / تصویر

Description of coal

SENTENCE of coal

 • Wood and coal are both combustible substances.

 • چوب و زغال سنگ هر دو مواد قابل احتراق هستند.

 • The coal fire had discoloured the paintwork.

 • آتش زغال سنگ رنگ را تغییر داده بود.

 • Many miners have suffered from the effects of coal dust in their lungs.

 • بسیاری از معدنچیان از اثرات گرد و غبار زغال سنگ در ریه های خود رنج برده اند.

 • Wood. coal. oil. petrol and gas are all different kinds of fuel.

 • چوب. زغال سنگ روغن بنزین و گاز همگی انواع مختلفی از سوخت هستند.

 • We ordered a hundredweight of coal.

 • صد وزن زغال سفارش دادیم.

 • opposite of

 • cleanliness

 • پاکیزگی

 • crystal

 • کریستال

 • flake

 • پوسته پوسته شدن

 • frost

 • سرمازدگی

 • ice

 • یخ

 • shard

 • تکه شکسته

 • white

 • سفید

 • synonyms of

 • anthracite

 • آنتراسیت

 • ash

 • خاکستر

 • carbon

 • کربن

 • char

 • کاراکتر

 • charcoal

 • زغال چوبی

 • cinder

 • خاکستر

 • culm

 • اوج

 • ember

 • اخگر

 • fuel

 • سوخت

 • scoria

 • اسکوریا

 • slack

 • سستی

 • smut

 • لکه دار شدن

 • spark

 • جرقه

 • stoke

 • استوک

 • petroleum

 • نفت

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی