ترجمه
حذف

college

دانشکده

noun

اسم

UK : ˈkɒl.ɪdʒ

US : ˈkɑː.lɪdʒ

google image of college

college image / تصویر
college image / تصویر
college image / تصویر
college image / تصویر
college image / تصویر

Description of college

SENTENCE of college

 • opposite of

 • disorganisationUK

 • سازماندهی بریتانیا

 • disorganizationUS

 • بی سازمانی ایالات متحده

 • entertainment

 • سرگرمی

 • fun

 • سرگرم کننده

 • division

 • تقسیم

 • separation

 • جدایش، جدایی

 • sisterhood

 • خواهری

 • disunion

 • جدایی

 • individual

 • شخصی

 • divorce

 • طلاق

 • sorority

 • همسری

 • seclusion

 • گوشه گیری

 • antagonism

 • تضاد

 • disassociation

 • تفکیک

 • aloneness

 • تنهایی

 • synonyms of

 • university

 • دانشگاه

 • institute

 • موسسه

 • school

 • مدرسه

 • academy

 • آکادمی

 • conservatoire

 • کنسرواتوار

 • conservatory

 • هنرستان هنری

 • polytechnic

 • پلی تکنیک

 • seminary

 • حوزه علمیه

 • brainery

 • تفکر

 • educational institution

 • موسسه تحصیلی

 • faculty

 • دانشکده

 • lyceum

 • لیسیوم

 • alma mater

 • آلما مادر

 • training establishment

 • موسسه آموزشی

 • center of learningUS

 • مرکز یادگیری ایالات متحده

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی