ترجمه
حذف

column

ستون

noun

اسم

UK : ˈkɒl.əm

US : ˈkɑː.ləm

google image of column

column image / تصویر
column image / تصویر
column image / تصویر
column image / تصویر
column image / تصویر

Description of column

SENTENCE of column

 • synonyms of

 • file

 • فایل

 • line

 • خط

 • queue

 • صف

 • train

 • قطار - تعلیم دادن

 • rank

 • رتبه

 • string

 • رشته

 • procession

 • راهپیمایی

 • row

 • ردیف

 • cavalcade

 • سواره نظام

 • chain

 • زنجیر

 • convoy

 • کاروان

 • cue

 • نشانه

 • motorcade

 • موتورسیکلت

 • parade

 • رژه

 • progression

 • پیشرفت

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی