ترجمه
حذف

command

فرمان

noun

اسم

UK : kəˈmɑːnd

US : kəˈmænd

google image of command

command image / تصویر
command image / تصویر
command image / تصویر
command image / تصویر
command image / تصویر

Description of command

SENTENCE of command

 • opposite of

 • request

 • درخواست

 • plea

 • درخواست

 • application

 • کاربرد

 • supplication

 • التماس دعا

 • imploration

 • استغاثه

 • petition

 • دادخواست

 • appeal

 • درخواست

 • obsecration

 • تهمت

 • requisition

 • درخواست

 • obtestation

 • انسداد

 • question

 • سوال

 • solicitation

 • درخواست

 • query

 • پرس و جو

 • entreaty

 • التماس

 • answer

 • پاسخ

 • synonyms of

 • order

 • سفارش

 • direction

 • جهت

 • instruction

 • دستورالعمل

 • decree

 • فرمان

 • dictate

 • دیکته کردن

 • directive

 • بخشنامه

 • injunction

 • دستور

 • bidding

 • مناقصه

 • commandment

 • فرمان

 • demand

 • تقاضا

 • requirement

 • نیاز

 • edict

 • فرمان

 • behest

 • دستور

 • mandate

 • دستور

 • fiat

 • فیات

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی