ترجمه
حذف

common

مشترک

adjective

صفت

UK : ˈkɒm.ən

US : ˈkɑː.mən

google image of common

common image / تصویر
common image / تصویر
common image / تصویر
common image / تصویر
common image / تصویر

Description of common

SENTENCE of common

 • opposite of

 • unconventional

 • غیر متعارف

 • unique

 • منحصر بفرد

 • unorthodox

 • غیر متعارف

 • special

 • خاص

 • strange

 • عجیب

 • unusual

 • غیر معمول

 • atypical

 • غیر معمول

 • curious

 • کنجکاو

 • different

 • ناهمسان

 • novel

 • رمان

 • original

 • اصلی

 • peculiar

 • عجیب و غریب

 • quaint

 • عجیب و غریب

 • unfamiliar

 • نا آشنا

 • abnormal

 • غیرطبیعی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی