ترجمه
حذف

complex

مجتمع

adjective

صفت

UK : ˈkɒm.pleks

US : kəmˈpleks

google image of complex

complex image / تصویر
complex image / تصویر
complex image / تصویر
complex image / تصویر
complex image / تصویر

Description of complex

SENTENCE of complex

 • opposite of

 • straightforward

 • سرراست

 • elementary

 • ابتدایی

 • basic

 • پایه ای

 • easy

 • آسان

 • simple

 • ساده

 • facile

 • آسان

 • no-frills

 • بدون زواید

 • rudimentary

 • ابتدایی

 • simplex

 • سیمپلکس

 • uncomplicated

 • بدون عارضه

 • unsophisticated

 • غیر پیچیده

 • clear

 • روشن

 • discernible

 • قابل تشخیص

 • evident

 • مشهود

 • obvious

 • واضح

 • synonyms of

 • complicated

 • بغرنج

 • involved

 • گرفتار

 • intricate

 • پیچیده

 • convoluted

 • پیچیده

 • tangled

 • درهم

 • elaborate

 • دارای جزئیات - بسیط

 • difficult

 • دشوار

 • hard

 • سخت

 • impenetrable

 • غیر قابل نفوذ

 • labyrinthine

 • هزارتویی

 • serpentine

 • مارپیچ

 • sophisticated

 • پیچیده

 • tortuous

 • پر پیچ و خم

 • thorny

 • خاردار

 • fiddly

 • بی حوصله

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی