ترجمه
حذف

computer

کامپیوتر

noun

اسم

UK : kəmˈpjuː.tər

US : kəmˈpjuː.t̬ɚ

google image of computer

computer image / تصویر
computer image / تصویر
computer image / تصویر
computer image / تصویر
computer image / تصویر

Description of computer

SENTENCE of computer

 • opposite of

 • physical

 • فیزیکی

 • hard

 • سخت

 • printed

 • چاپ شده

 • concrete

 • بتن

 • real

 • واقعی

 • solid

 • جامد

 • material

 • مواد

 • tangible

 • محسوس

 • actual

 • واقعی

 • cash-based

 • مبتنی بر پول نقد

 • cash-dependent

 • وابسته به پول نقد

 • cash-reliant

 • متکی به پول نقد

 • avatar

 • آواتار

 • player character

 • شخصیت بازیکن

 • protagonist

 • قهرمان داستان

 • synonyms of

 • processor

 • پردازنده

 • mac

 • مک

 • mainframe

 • پردازنده مرکزی

 • notebook

 • نوت بوک

 • server

 • سرور

 • supercomputer

 • ابر رایانه

 • workstation

 • ایستگاه کاری

 • digital

 • دیجیتال

 • laptop

 • لپ تاپ

 • machine

 • دستگاه

 • micro

 • کوچک

 • microcomputer

 • میکرو کامپیوتر

 • mini

 • مینی

 • minicomputer

 • مینی کامپیوتر

 • palmtop

 • کف دست

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی