ترجمه
حذف

confident

مطمئن

adjective

صفت

UK : ˈkɒn.fɪ.dənt

US : ˈkɑːn.fə.dənt

google image of confident

confident image / تصویر
confident image / تصویر
confident image / تصویر
confident image / تصویر
confident image / تصویر

Description of confident

SENTENCE of confident

 • opposite of

 • uncertain

 • نا معلوم

 • doubtful

 • مشکوک

 • dubious

 • مشکوک

 • hesitant

 • مردد، دودل

 • irresolute

 • بی اراده

 • tentative

 • آزمایشی

 • unconvinced

 • متقاعد نشده

 • undecided

 • تصمیم نگرفتم

 • indecisive

 • بلاتکلیف

 • unclear

 • غیر واضح

 • unconfirmed

 • تایید نشده

 • unresolved

 • حل نشده

 • unsure

 • نامطمئن

 • conjectural

 • حدسی

 • iffy

 • ناخوشایند

 • synonyms of

 • optimistic

 • خوشبین

 • hopeful

 • امیدوار کننده

 • sanguine

 • سانگوئن

 • sure

 • مطمئن

 • certain

 • مسلم - قطعی

 • positive

 • مثبت

 • convinced

 • متقاعد

 • doubtless

 • بدون شک

 • unfaltering

 • بی تزلزل

 • firm

 • محکم

 • unwavering

 • تزلزل ناپذیر

 • categorical

 • طبقه بندی شده

 • resolute

 • مصمم

 • satisfied

 • راضی

 • unequivocal

 • بی چون و چرا

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی