ترجمه
حذف

consent

رضایت

noun

اسم

UK : kənˈsent

US : kənˈsent

google image of consent

consent image / تصویر
consent image / تصویر
consent image / تصویر
consent image / تصویر
consent image / تصویر

Description of consent

SENTENCE of consent

  • opposite of

  • synonyms of

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی