ترجمه
حذف

consistent

استوار

adjective

صفت

UK : kənˈsɪs.tənt

US : kənˈsɪs.tənt

google image of consistent

consistent image / تصویر
consistent image / تصویر
consistent image / تصویر
consistent image / تصویر
consistent image / تصویر

Description of consistent

SENTENCE of consistent

 • opposite of

 • inconsistent

 • ناسازگار

 • capricious

 • دمدمی مزاج

 • unstable

 • ناپایدار

 • variable

 • متغیر

 • erratic

 • دمدمی مزاج

 • inconstant

 • ناپایدار

 • irregular

 • بی رویه

 • contradictory

 • متناقض

 • fluctuating

 • در حال نوسان

 • unpredictable

 • غیر قابل پیش بینی

 • changeable

 • تغییر پذیر

 • uncertain

 • نا معلوم

 • discrepant

 • متناقض

 • paradoxical

 • متناقض

 • discordant

 • ناسازگار

 • synonyms of

 • constant

 • مقدار ثابت

 • stable

 • پایدار

 • steady

 • ثابت

 • dependable

 • قابل اعتماد

 • even

 • زوج

 • regular

 • منظم

 • reliable

 • قابل اعتماد

 • unchanging

 • بدون تغییر

 • undeviating

 • بی انحراف

 • uniform

 • لباس فرم

 • homogeneous

 • همگن

 • persistent

 • مداوم

 • unswerving

 • تزلزل ناپذیر

 • unvarying

 • غیر متغیر

 • orderly

 • منظم

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی