ترجمه
حذف

constitute

تشکیل می دهند

verb

فعل

UK : ˈkɒn.stɪ.tʃuːt

US : ˈkɑːn.stə.tuːt

google image of constitute

constitute image / تصویر
constitute image / تصویر
constitute image / تصویر
constitute image / تصویر
constitute image / تصویر

Description of constitute

SENTENCE of constitute

 • opposite of

 • break

 • زنگ تفريح

 • deny

 • انکار

 • destroy

 • از بین رفتن

 • disarrange

 • بر هم زدن

 • disband

 • منحل کردن

 • disperse

 • پراکنده کردن

 • divide

 • تقسیم کنید

 • end

 • پایان

 • exclude

 • حذف کردن

 • fail

 • مردود شدن

 • forget

 • فراموش کردن

 • halt

 • مکث

 • ignore

 • چشم پوشی

 • neglect

 • بی توجهی

 • prevent

 • جلوگیری کردن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی