ترجمه
حذف

consultant

مشاور

noun

اسم

UK : kənˈsʌl.tənt

US : kənˈsʌl.tənt

google image of consultant

consultant image / تصویر
consultant image / تصویر
consultant image / تصویر
consultant image / تصویر
consultant image / تصویر

Description of consultant

SENTENCE of consultant

 • opposite of

 • pupil

 • شاگرد

 • student

 • دانشجو

 • enemy

 • دشمن

 • foe

 • دشمن

 • follower

 • دنباله رو

 • disciple

 • شاگرد

 • amateur

 • آماتور

 • nonexpert

 • غیر متخصص

 • inexpert

 • بی خبره

 • novice

 • تازه کار

 • apprentice

 • شاگرد کارآموز

 • mentee

 • منتهی

 • trainee

 • کارآموز

 • beginner

 • مبتدی

 • probationer

 • مشروط

 • synonyms of

 • adviser

 • مشاور

 • counsellorUK

 • مشاور انگلستان

 • specialist

 • متخصص

 • expert

 • کارشناس

 • advisor

 • مشاور

 • counsel

 • مشاوره

 • authority

 • قدرت

 • consigliere

 • consigliere

 • counselorUS

 • مشاور ایالات متحده

 • guide

 • راهنما

 • maven

 • ماون

 • pundit

 • کارشناس

 • ace

 • آس

 • hotshot

 • داغ

 • whizz

 • ویز

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی