ترجمه
حذف

consume

مصرف کردن

verb

فعل

UK : kənˈsjuːm

US : kənˈsuːm

google image of consume

consume image / تصویر
consume image / تصویر
consume image / تصویر
consume image / تصویر
consume image / تصویر

Description of consume

SENTENCE of consume

 • synonyms of

 • deplete

 • خالی کردن

 • exhaust

 • اگزوز

 • drain

 • زه کشی

 • expend

 • خرج کردن

 • use

 • استفاده کنید

 • waste

 • هدر

 • bleed

 • خونریزی

 • spend

 • خرج کردن

 • squander

 • اسراف کردن

 • utiliseUK

 • UtiliseUK

 • utilizeUS

 • UtilizeUS

 • absorb

 • جذب

 • dissipate

 • از هم پاشیدن

 • employ

 • استخدام کردن

 • impoverish

 • فقیر کردن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی