ترجمه
حذف

cope

کنار آمدن

verb

فعل

UK : kəʊp

US : koʊp

google image of cope

cope image / تصویر
cope image / تصویر
cope image / تصویر
cope image / تصویر
cope image / تصویر

Description of cope

SENTENCE of cope

 • opposite of

 • fail

 • مردود شدن

 • hold

 • نگه دارید

 • keep

 • نگاه داشتن

 • refuse

 • رد کردن

 • retreat

 • عقب نشینی

 • surrender

 • تسلیم شدن

 • yield

 • بازده

 • struggle

 • تقلا

 • strive

 • تلاش کردن

 • lose

 • از دست دادن

 • fail

 • مردود شدن

 • misconceive

 • تصور غلط

 • misunderstand

 • سوء تفاهم

 • remain

 • ماندن

 • stand

 • ایستادن

 • synonyms of

 • manage

 • مدیریت کنید

 • survive

 • زنده ماندن

 • contend

 • مبارزه کردن

 • deal

 • معامله

 • endure

 • تحمل کن

 • grapple

 • دست و پنجه نرم کردن

 • hack

 • هک کردن

 • handle

 • رسیدگی

 • face

 • صورت

 • fare

 • کرایه

 • live

 • زنده

 • subsist

 • زندگی کردن

 • weather

 • آب و هوا

 • struggle

 • تقلا

 • suffer

 • رنج بردن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی