ترجمه
حذف

corner

گوشه

noun

اسم

UK : ˈkɔː.nər

US : ˈkɔːr.nɚ

google image of corner

corner image / تصویر
corner image / تصویر
corner image / تصویر
corner image / تصویر
corner image / تصویر

Description of corner

SENTENCE of corner

 • synonyms of

 • bend

 • خم شدن

 • curve

 • منحنی

 • intersection

 • تقاطع

 • junction

 • اتصال

 • crook

 • کلاه بردار

 • angle

 • زاویه

 • arc

 • قوس

 • fork

 • چنگال

 • turn

 • دور زدن

 • turning

 • پیچ

 • carrefour

 • کارفور

 • crossing

 • عبور از

 • crossroad

 • چهارراه

 • crossways

 • چهارراه

 • deviation

 • انحراف

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی