ترجمه
حذف

counter

پیشخوان

noun

اسم

UK : ˈkaʊn.tər

US : ˈkaʊn.t̬ɚ

google image of counter

counter image / تصویر
counter image / تصویر
counter image / تصویر
counter image / تصویر
counter image / تصویر

Description of counter

SENTENCE of counter

 • synonyms of

 • counterbalance

 • تعادل

 • counterweight

 • وزنه تعادل

 • balance

 • تعادل

 • equipoise

 • اعتدال

 • counterpoise

 • مخالفت

 • neutralizer

 • خنثی کننده

 • counterforce

 • نیروی متقابل

 • corrective

 • اصلاحی

 • canceler

 • لغو کننده

 • canceller

 • لغو کننده

 • counteraction

 • مقابله با

 • offset

 • انحراف

 • compensation

 • جبران خسارت

 • ballast

 • بالاست

 • stabilizerUS

 • تثبیت کننده ایالات متحده

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی