ترجمه
حذف

cream

کرم رنگ

noun

اسم

UK : kriːm

US : kriːm

google image of cream

cream image / تصویر
cream image / تصویر
cream image / تصویر
cream image / تصویر
cream image / تصویر

Description of cream

SENTENCE of cream

 • opposite of

 • worst

 • بدترین

 • dregs

 • خاکریز

 • trash

 • زباله ها

 • bottom

 • پایین

 • scum

 • تفاله

 • failure

 • شکست

 • nadir

 • نادر

 • rejects

 • رد می کند

 • lowest

 • پایین ترین

 • rabble

 • غوغا

 • base

 • پایه

 • shame

 • شرمندگی

 • downfall

 • سقوط

 • canaille

 • کانال

 • proletariat

 • پرولتاریا

 • synonyms of

 • milkfat

 • چربی شیر

 • butterfat

 • چربی کره

 • fat

 • چربی

 • skim

 • لاغری

 • malai

 • مالایی

 • smetana

 • اسمتانا

 • sweet cream

 • خامه شیرین

 • clotted cream

 • کرم لخته شده

 • crème fraîche

 • کرم فریشه

 • crema espesa

 • crema espesa

 • lotion

 • لوسیون

 • ointment

 • پماد

 • paste

 • چسباندن

 • cosmetic

 • لوازم آرایشی

 • salve

 • مرهم

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی