ترجمه
حذف

create

ایجاد کردن

verb

فعل

UK : kriˈeɪt

US : kriˈeɪt

google image of create

create image / تصویر
create image / تصویر
create image / تصویر
create image / تصویر
create image / تصویر

Description of create

SENTENCE of create

 • opposite of

 • destroy

 • از بین رفتن

 • break

 • زنگ تفريح

 • demolish

 • تخریب

 • wreck

 • خراب کردن

 • annihilate

 • نابود کردن

 • extinguish

 • خاموش کردن

 • conclude

 • نتیجه گرفتن

 • ruin

 • خراب کردن

 • fail

 • مردود شدن

 • raze

 • با خاک یکسان کردن

 • lose

 • از دست دادن

 • prevent

 • جلوگیری کردن

 • crush

 • خرد کردن

 • damage

 • خسارت

 • defeat

 • شکست

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی