ترجمه
حذف

crew

خدمه

noun

اسم

UK : kruː

US : kruː

google image of crew

crew image / تصویر
crew image / تصویر
crew image / تصویر
crew image / تصویر
crew image / تصویر

Description of crew

SENTENCE of crew

  • A Spanish crew member had been washed overboard in the storm.

  • یکی از خدمه اسپانیایی در طوفان غرق شده بود.

  • He is a member of our camera crew.

  • او یکی از اعضای گروه فیلمبرداری ما است.

  • Ambulance crews battled to rescue people trapped in the wreckage.

  • خدمه آمبولانس برای نجات افراد گرفتار در لاشه هواپیما تلاش کردند.

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی