ترجمه
حذف

crop

محصول

noun

اسم

UK : krɒp

US : krɑːp

google image of crop

crop image / تصویر
crop image / تصویر
crop image / تصویر
crop image / تصویر
crop image / تصویر

Description of crop

SENTENCE of crop

 • opposite of

 • attach

 • ضمیمه کردن

 • connect

 • اتصال

 • elongate

 • دراز کردن

 • expand

 • بسط دادن

 • extend

 • توسعه دادن، گسترش

 • grow

 • رشد

 • increase

 • افزایش دادن

 • lengthen

 • طولانی کردن

 • raise

 • بالا بردن

 • unite

 • متحد کردن

 • enlarge

 • بزرگنمایی کنید

 • protract

 • طولانی کردن

 • prolong

 • طولانی کردن

 • amplify

 • تقویت

 • strengthen

 • قوی کردن

 • synonyms of

 • harvest

 • محصول

 • yield

 • بازده

 • vintage

 • قدیمی

 • produce

 • تولید کردن

 • fruitage

 • میوه

 • intake

 • مصرف

 • output

 • خروجی

 • product

 • تولید - محصول

 • crops

 • محصولات زراعی

 • fruition

 • ثروتمند شدن

 • fruits

 • میوه ها

 • garnering

 • گردآوری

 • gathering

 • جمع آوری

 • gleaning

 • برداشت

 • reaping

 • درو کردن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی