ترجمه
حذف

cross

صلیب

verb

فعل

UK : krɒs

US : krɑːs

google image of cross

cross image / تصویر
cross image / تصویر
cross image / تصویر
cross image / تصویر
cross image / تصویر

Description of cross

SENTENCE of cross

 • synonyms of

 • traverse

 • تراورس

 • navigate

 • حرکت کنید

 • course

 • دوره

 • cover

 • پوشش دادن

 • follow

 • دنبال کردن

 • negotiate

 • مذاکره کنند

 • track

 • مسیر

 • transit

 • ترانزیت

 • perambulate

 • پرامبله کردن

 • peregrinate

 • قلع و قمع کردن

 • ply

 • لایه بندی

 • ford

 • آب کم عمق

 • wade

 • وید

 • go across

 • عبور کردن

 • move across

 • حرکت کن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی