ترجمه
حذف

dad

بابا

noun

اسم

UK : dæd

US : dæd

google image of dad

dad image / تصویر
dad image / تصویر
dad image / تصویر
dad image / تصویر
dad image / تصویر

Description of dad

 • a father.

 • یک پدر.

 • a father.

 • یک پدر.

SENTENCE of dad

 • opposite of

 • child

 • کودک

 • mother

 • مادر

 • mumUK

 • mumUK

 • offspring

 • فرزندان

 • scion

 • قلمه

 • ma

 • مادر

 • matriarch

 • مادرسالار

 • materfamilias

 • خانواده های مادری

 • stepmother

 • مادر خوانده

 • mommy

 • مامان

 • mama

 • مامان

 • mammy

 • مامان

 • momUS

 • momUS

 • mummy

 • مومیایی

 • mam

 • مامان

 • synonyms of

 • father

 • پدر

 • daddy

 • بابا

 • pop

 • ترکیدن

 • pa

 • pa

 • papa

 • بابا

 • pater

 • پدر

 • poppa

 • پاپا

 • sire

 • آقا

 • patriarch

 • پدرسالار

 • stepfather

 • پدر خوانده

 • begetter

 • بهتر

 • parent

 • والدین

 • paterfamilias

 • خانواده پدری

 • dada

 • دادا

 • daddio

 • بابا

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی