ترجمه
حذف

dare

جرات

verb

فعل

UK : deər

US : der

google image of dare

dare image / تصویر
dare image / تصویر
dare image / تصویر
dare image / تصویر
dare image / تصویر

Description of dare

SENTENCE of dare

 • opposite of

 • dodge

 • طفره رفتن

 • duck

 • اردک

 • funk

 • فانک

 • shirk

 • شرک کردن

 • sidestep

 • کنار گذاشتن

 • approve

 • تایید

 • compliment

 • تعریف و تمجید

 • help

 • کمک

 • hide

 • پنهان شدن

 • praise

 • ستایش

 • refrain

 • خودداری

 • be careful

 • مراقب باش

 • hold back

 • عقب نگه دارید

 • evade

 • طفره رفتن

 • avoid

 • اجتناب کردن

 • synonyms of

 • challenge

 • چالش

 • goad

 • خوب

 • provocation

 • تحریک

 • taunt

 • طعنه

 • ultimatum

 • اولتیماتوم

 • gauntlet

 • دستکش

 • invitation

 • دعوت

 • summons

 • احضار می کند

 • cartel

 • کارتل

 • defiance

 • سرپیچی

 • defy

 • سرپیچی کردن

 • spur

 • تحریک

 • stimulus

 • محرک

 • threat

 • تهدید

 • summons to contest

 • فراخوانی برای مسابقه

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی