ترجمه
حذف

dark

تاریک

adjective

صفت

UK : dɑːk

US : dɑːrk

google image of dark

dark image / تصویر
dark image / تصویر
dark image / تصویر
dark image / تصویر
dark image / تصویر

Description of dark

SENTENCE of dark

 • opposite of

 • bright

 • روشن

 • lit

 • روشن شد

 • illuminated

 • روشن شده

 • lit up

 • روشن شد

 • luminous

 • نورانی

 • lucent

 • شفاف

 • alight

 • شعله ور

 • irradiated

 • تحت تابش قرار گرفته است

 • lucid

 • شفاف

 • brightened

 • روشن شد

 • floodlit

 • نورافکن

 • illumined

 • روشن شده

 • light

 • سبک

 • lighted

 • روشن شده

 • ablaze

 • مشتعل

 • synonyms of

 • unlit

 • روشن نشده

 • unilluminated

 • بدون نور

 • ill-lit

 • بد نور

 • poorly lit

 • بد روشنایی

 • dim

 • اذعان

 • dingy

 • کثیف

 • gloomy

 • غمگین

 • dusky

 • تاریک

 • unlighted

 • بدون نور

 • indistinct

 • نامشخص

 • shadowy

 • سایه دار

 • pitch-dark

 • زمین تاریک

 • shady

 • سایه دار

 • darkened

 • تاریک شده

 • somberUS

 • somberUS

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی