ترجمه
حذف

deal

معامله

noun

اسم

UK : diːl

US : diːl

google image of deal

deal image / تصویر
deal image / تصویر
deal image / تصویر
deal image / تصویر
deal image / تصویر

Description of deal

SENTENCE of deal

 • opposite of

 • denial

 • انکار

 • disagreement

 • اختلاف نظر

 • dissension

 • اختلاف

 • misunderstanding

 • سوء تفاهم

 • refusal

 • امتناع

 • break

 • زنگ تفريح

 • breach

 • رخنه

 • discord

 • اختلاف

 • uncertainty

 • عدم قطعیت

 • strangeness

 • عجیب بودن

 • antagonism

 • تضاد

 • fight

 • مبارزه کردن

 • nonconformity

 • عدم انطباق

 • inactivity

 • عدم فعالیت

 • indolence

 • بی حالی

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی