ترجمه
حذف

death

مرگ

noun

اسم

UK : deθ

US : deθ

google image of death

death image / تصویر
death image / تصویر
death image / تصویر
death image / تصویر
death image / تصویر

Description of death

SENTENCE of death

 • opposite of

 • birth

 • تولد

 • beginning

 • شروع

 • creation

 • ایجاد

 • commencement

 • شروع

 • genesis

 • روایت آفرینش در انجیل

 • inception

 • شروع

 • arrival

 • ورود

 • being

 • بودن

 • nativity

 • ولادت

 • bearing

 • یاتاقان

 • coming

 • آینده

 • delivery

 • تحویل

 • entity

 • وجود، موجودیت

 • producing

 • تولید

 • birthing

 • تولد

 • synonyms of

 • demise

 • مرگ

 • end

 • پایان

 • expiration

 • انقضاء

 • passing

 • گذراندن

 • dying

 • در حال مرگ

 • expiry

 • انقضا

 • curtains

 • پرده ها

 • decease

 • مرگ

 • quietus

 • آرام

 • bereavement

 • سوگواری

 • departure

 • عزیمت، خروج

 • dissolution

 • انحلال

 • doom

 • عذاب

 • exit

 • خروج

 • fatality

 • مرگبار

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی