ترجمه
حذف

decision

تصمیم گیری

noun

اسم

UK : dɪˈsɪʒ.ən

US : dɪˈsɪʒ.ən

google image of decision

decision image / تصویر
decision image / تصویر
decision image / تصویر
decision image / تصویر
decision image / تصویر

Description of decision

SENTENCE of decision

 • opposite of

 • irresolution

 • عدم قطعیت

 • indecision

 • بلاتکلیفی

 • hesitancy

 • دودلی

 • hesitation

 • تردید

 • wavering

 • متزلزل

 • indecisiveness

 • بلاتکلیفی

 • ambivalence

 • دوسوگرایی

 • dithering

 • پریشان

 • swithering

 • در حال چرخیدن

 • tentativeness

 • آزمایشی

 • vacillation

 • نوسان

 • irresoluteness

 • بی تصمیمی

 • unwillingness

 • عدم تمایل

 • reluctance

 • بی میلی

 • hesitance

 • تردید

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی