ترجمه
حذف

deck

عرشه

noun

اسم

UK : dek

US : dek

google image of deck

deck image / تصویر
deck image / تصویر
deck image / تصویر
deck image / تصویر
deck image / تصویر

Description of deck

SENTENCE of deck

 • opposite of

 • blemish

 • عیب

 • deface

 • خراب کردن

 • disfigure

 • مخدوش کردن

 • mar

 • مارس

 • scar

 • جای زخم

 • spoil

 • از بین بردن

 • disrobe

 • لباس پوشیدن

 • strip

 • نوار

 • uglify

 • زشت کردن

 • unclothe

 • درآوردن

 • mess up

 • به هم ریختن

 • mutilate

 • مثله کردن

 • ruin

 • خراب کردن

 • defile

 • آلوده کردن

 • maim

 • معلول کردن

 • synonyms of

 • level

 • مرحله

 • floor

 • کف

 • surface

 • سطح

 • tier

 • ردیف

 • storey

 • طبقه

 • mezzanine

 • نیم طبقه

 • story

 • داستان

 • entresol

 • انترسول

 • piano nobile

 • نوبل پیانو

 • ground

 • زمین

 • landing

 • فرود آمدن

 • stage

 • صحنه

 • upstairs

 • از پله ها

 • flat

 • تخت

 • flooring

 • کفپوش

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی