ترجمه
حذف

defeat

شکست

verb

فعل

UK : dɪˈfiːt

US : dɪˈfiːt

google image of defeat

defeat image / تصویر
defeat image / تصویر
defeat image / تصویر
defeat image / تصویر
defeat image / تصویر

Description of defeat

SENTENCE of defeat

 • opposite of

 • lose

 • از دست دادن

 • bow

 • تعظیم

 • succumb

 • تسلیم شدن

 • surrender

 • تسلیم شدن

 • forfeit

 • از دست دادن

 • submit

 • ارسال

 • yield

 • بازده

 • cave in

 • غار در

 • give up

 • دست برداشتن از

 • lose to

 • از دست دادن به

 • let go

 • رها کردن

 • fail

 • مردود شدن

 • fall

 • سقوط

 • encourage

 • تشويق كردن

 • capitulate

 • سر سپردن

 • synonyms of

 • beat

 • ضرب و شتم

 • conquer

 • تسخیر

 • overthrow

 • سرنگونی

 • worst

 • بدترین

 • crush

 • خرد کردن

 • lick

 • لیسیدن

 • overwhelm

 • غرق کردن

 • subdue

 • رام کردن

 • overpower

 • چیره شدن

 • rout

 • شکست

 • best

 • بهترین

 • overcome

 • غلبه بر

 • quell

 • فرو ریختن

 • trounce

 • شکست دادن

 • vanquish

 • مغلوب شدن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی