ترجمه
حذف

defend

دفاع

verb

فعل

UK : dɪˈfend

US : dɪˈfend

google image of defend

defend image / تصویر
defend image / تصویر
defend image / تصویر
defend image / تصویر
defend image / تصویر

Description of defend

SENTENCE of defend

 • opposite of

 • attack

 • حمله کنند

 • assail

 • حمله کردن

 • assault

 • حمله

 • harm

 • صدمه

 • hurt

 • صدمه

 • injure

 • زخمی کردن

 • hit

 • اصابت

 • ambush

 • کمین کردن

 • beat

 • ضرب و شتم

 • mug

 • لیوان

 • aggress

 • پرخاشگری

 • harass

 • آزار دادن

 • batter

 • خمیر

 • clock

 • ساعت

 • strike

 • ضربه

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی