ترجمه
حذف

delivery

تحویل

noun

اسم

UK : dɪˈlɪv.ər.i

US : dɪˈlɪv.ɚ.i

google image of delivery

delivery image / تصویر
delivery image / تصویر
delivery image / تصویر
delivery image / تصویر
delivery image / تصویر

Description of delivery

SENTENCE of delivery

 • opposite of

 • receipt

 • اعلام وصول

 • reception

 • پذیرایی

 • collection

 • مجموعه

 • receiving

 • دریافت

 • acceptance

 • پذیرش - پذیرفته شدن

 • acquirement

 • کسب

 • acquiring

 • بدست آوردن

 • acquisition

 • تحصیل

 • gain

 • کسب کردن

 • getting

 • گرفتن

 • gaining

 • به دست آوردن

 • obtaining

 • بدست آوردن

 • retrieval

 • بازیابی

 • collecting

 • جمع آوری

 • obtainment

 • بدست آوردن

 • synonyms of

 • batch

 • دسته ای

 • consignment

 • محموله

 • shipment

 • حمل و نقل

 • load

 • بار

 • boatload

 • ظرفیت

 • goods

 • کالاها

 • lorryload

 • بار کامیون

 • lot

 • مقدار زیادی

 • package

 • بسته بندی

 • shipload

 • بار کشتی

 • truckload

 • بار کامیون

 • cargo

 • محموله

 • containerload

 • کانتینر بار

 • haul

 • حمل و نقل

 • quantity

 • تعداد

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی