ترجمه
حذف

demand

تقاضا

verb

فعل

UK : dɪˈmɑːnd

US : dɪˈmænd

google image of demand

demand image / تصویر
demand image / تصویر
demand image / تصویر
demand image / تصویر
demand image / تصویر

Description of demand

SENTENCE of demand

 • opposite of

 • response

 • واکنش

 • answer

 • پاسخ

 • reply

 • پاسخ

 • return

 • برگشت

 • antiphon

 • آنتیفون

 • feedback

 • بازخورد

 • offer

 • پیشنهاد

 • question

 • سوال

 • retort

 • پاسخ دادن

 • acknowledgmentUS

 • تصدیق ایالات متحده

 • comeback

 • بازگشت

 • acknowledgementUK

 • قدردانی انگلستان

 • reaction

 • واکنش

 • command

 • فرمان

 • rebuttal

 • رد کردن

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی