ترجمه
حذف

deny

انکار

verb

فعل

UK : dɪˈnaɪ

US : dɪˈnaɪ

google image of deny

deny image / تصویر
deny image / تصویر
deny image / تصویر
deny image / تصویر
deny image / تصویر

Description of deny

SENTENCE of deny

 • opposite of

 • confirm

 • تایید

 • acknowledge

 • اذعان

 • admit

 • اقرار کردن

 • allow

 • اجازه

 • concede

 • قبول کردن

 • avow

 • قول

 • own

 • خود

 • accept

 • تایید کنید

 • affirm

 • تایید کردن

 • agree

 • موافق

 • recogniseUK

 • انگلستان را به رسمیت بشناسد

 • recognizeUS

 • ایالات متحده را بشناسد

 • accede

 • ملحق شدن

 • aid

 • کمک

 • approve

 • تایید

 • synonyms of

 • contradict

 • تناقض دارند

 • gainsay

 • به دست آوردن

 • repudiate

 • رد کردن

 • negate

 • نفی کردن

 • oppose

 • مخالفت کنند

 • refute

 • رد کردن

 • disprove

 • رد کردن

 • negative

 • منفی

 • rebut

 • رد کردن

 • backpedal

 • پدال عقب

 • challenge

 • چالش

 • contest

 • مسابقه

 • debunk

 • پاک کردن

 • disaffirm

 • رد کردن

 • discredit

 • بی اعتبار کردن

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی