ترجمه
حذف

department

بخش

noun

اسم

UK : dɪˈpɑːt.mənt

US : dɪˈpɑːrt.mənt

google image of department

department image / تصویر
department image / تصویر
department image / تصویر
department image / تصویر
department image / تصویر

Description of department

SENTENCE of department

 • opposite of

 • whole

 • کل

 • headquarters

 • مرکز فرماندهی

 • lessening

 • کاهش

 • subtraction

 • منها کردن

 • connection

 • ارتباط

 • depression

 • افسردگی

 • shrinkage

 • انقباض

 • base

 • پایه

 • entertainment

 • سرگرمی

 • fun

 • سرگرم کننده

 • irresponsibility

 • بی مسئولیتی

 • pastime

 • سرگرمی

 • hobby

 • سرگرمی

 • recreation

 • تفریحی

 • avocation

 • دعوت

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی