ترجمه
حذف

device

دستگاه

noun

اسم

UK : dɪˈvaɪs

US : dɪˈvaɪs

google image of device

device image / تصویر
device image / تصویر
device image / تصویر
device image / تصویر
device image / تصویر

Description of device

SENTENCE of device

 • opposite of

 • destruction

 • تخریب

 • disorganisationUK

 • سازماندهی بریتانیا

 • disorganizationUS

 • بی سازمانی ایالات متحده

 • ruin

 • خراب کردن

 • ignorance

 • جهل

 • honesty

 • صداقت

 • chaos

 • آشوب

 • disorder

 • بی نظمی

 • inability

 • عجز

 • incapacity

 • ناتوانی

 • stupidity

 • حماقت

 • need

 • نیاز

 • lack

 • عدم

 • weakness

 • ضعف

 • incompetence

 • بی کفایتی

 • synonyms of

 • tool

 • ابزار

 • gadget

 • ابزار

 • implement

 • پیاده سازی

 • appliance

 • دستگاه

 • contraption

 • ساخت و ساز

 • apparatus

 • دستگاه

 • instrument

 • ابزار

 • contrivance

 • تدبیر

 • machine

 • دستگاه

 • gizmo

 • Gizmo

 • utensil

 • وسایل آشپزی

 • mechanism

 • سازوکار

 • equipment

 • تجهیزات

 • widget

 • ویجت

 • gimmick

 • حیله

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی