ترجمه
حذف

different

ناهمسان

adjective

صفت

UK : ˈdɪf.ər.ənt

US : ˈdɪf.ɚ.ənt

google image of different

different image / تصویر
different image / تصویر
different image / تصویر
different image / تصویر
different image / تصویر

Description of different

SENTENCE of different

 • opposite of

 • same

 • یکسان

 • alike

 • یکسان

 • identical

 • همسان

 • similar

 • مشابه

 • like

 • پسندیدن

 • matching

 • تطابق

 • resembling

 • شبیه

 • clone

 • شبیه

 • equal

 • برابر

 • equivalent

 • معادل

 • indistinguishable

 • غیر قابل تشخیص

 • synonymous

 • مترادف

 • twin

 • دوقلو

 • akin

 • یکسان

 • analogous

 • مشابه

 • synonyms of

 • dissimilar

 • غیر مشابه

 • disparate

 • مختلف

 • contrasting

 • متضاد

 • distinct

 • متمایز

 • distinctive

 • متمایز

 • incompatible

 • ناسازگار

 • inconsistent

 • ناسازگار

 • unlike

 • بر خلاف

 • clashing

 • درگیری

 • conflicting

 • متناقض

 • contradictory

 • متناقض

 • differing

 • متفاوت است

 • discrepant

 • متناقض

 • distant

 • غیر صمیمی

 • distinguishable

 • قابل تشخیص

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی