ترجمه
حذف

dinner

شام

noun

اسم

UK : ˈdɪn.ər

US : ˈdɪn.ɚ

google image of dinner

dinner image / تصویر
dinner image / تصویر
dinner image / تصویر
dinner image / تصویر
dinner image / تصویر

Description of dinner

SENTENCE of dinner

 • opposite of

 • fast

 • سریع

 • snack

 • خوراک مختصر

 • chore

 • کارهای عادی و روزمره

 • task

 • وظیفه

 • work

 • کار

 • synonyms of

 • spread

 • انتشار دادن

 • banquet

 • ضیافت

 • repast

 • دوباره پس دادن

 • feast

 • جشن

 • blowout

 • فوران

 • meal

 • وعده غذایی

 • feed

 • خوراک

 • regale

 • سلطنتی

 • binge

 • پرخوری

 • refection

 • انعکاس

 • scoff

 • تمسخر

 • hakari

 • هاکاری

 • chow

 • غذا خوردن

 • collation

 • تطبیق

 • tea

 • چای

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی