ترجمه
حذف

director

کارگردان

noun

اسم

UK : daɪˈrek.tər

US : dɪˈrek.tər

google image of director

director image / تصویر
director image / تصویر
director image / تصویر
director image / تصویر
director image / تصویر

Description of director

SENTENCE of director

 • opposite of

 • employee

 • کارمند

 • follower

 • دنباله رو

 • worker

 • کارگر

 • underling

 • زیر دست

 • junior

 • جوان

 • servant

 • خدمتگزار

 • subordinate

 • تابع

 • apprentice

 • شاگرد کارآموز

 • minion

 • مینیون

 • lackey

 • لاکی

 • pupil

 • شاگرد

 • deputy

 • قائم مقام

 • assistant

 • دستیار

 • aide

 • مشاور

 • peon

 • peon

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی