ترجمه
حذف

disagree

مخالف بودن

verb

فعل

UK : ˌdɪs.əˈɡriː

US : ˌdɪs.əˈɡriː

google image of disagree

disagree image / تصویر
disagree image / تصویر
disagree image / تصویر
disagree image / تصویر
disagree image / تصویر

Description of disagree

SENTENCE of disagree

 • opposite of

 • agree

 • موافق

 • assent

 • موافقت

 • concur

 • هم رای بودن

 • accord

 • توافق

 • coincide

 • مصادف شدن

 • harmoniseUK

 • harmoniseUK

 • harmonizeUS

 • harmonizeUS

 • accept

 • تایید کنید

 • acquiesce

 • رضایت دادن

 • aid

 • کمک

 • approve

 • تایید

 • consent

 • رضایت

 • help

 • کمک

 • stay

 • ماندن

 • endorse

 • تایید و امضا

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی