ترجمه
حذف

disaster

فاجعه

noun

اسم

UK : dɪˈzɑː.stər

US : dɪˈzæs.tɚ

google image of disaster

disaster image / تصویر
disaster image / تصویر
disaster image / تصویر
disaster image / تصویر
disaster image / تصویر

Description of disaster

SENTENCE of disaster

 • synonyms of

 • catastrophe

 • فاجعه

 • calamity

 • فاجعه

 • tragedy

 • تراژدی

 • cataclysm

 • تحول ناگهانی

 • adversity

 • ناملایمات

 • misfortune

 • بد شانسی

 • mishap

 • بدبختی

 • ruin

 • خراب کردن

 • accident

 • تصادف

 • trouble

 • مشکل

 • apocalypse

 • آخر الزمان

 • blow

 • فوت کردن، دمیدن

 • debacle

 • افتضاح

 • ruination

 • تباهی

 • setback

 • عقب گرد

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی