ترجمه
حذف

discipline

انضباط

noun

اسم

UK : ˈdɪs.ə.plɪn

US : ˈdɪs.ə.plɪn

google image of discipline

discipline image / تصویر
discipline image / تصویر
discipline image / تصویر
discipline image / تصویر
discipline image / تصویر

Description of discipline

SENTENCE of discipline

 • In some of these schools. army-style drills are used to instil a sense of discipline.

 • در برخی از این مدارس تمرینات به سبک ارتش برای القای حس نظم و انضباط استفاده می شود.

 • The new teacher had failed to enforce any sort of discipline.

 • معلم جدید در اجرای هر نوع نظم و انضباط شکست خورده بود.

 • Problems arise if the parents` approach to discipline is inconsistent.

 • اگر رویکرد والدین نسبت به نظم و انضباط متناقض باشد، مشکلات به وجود می آید.

 • He`s always harping on about lack of discipline.

 • او همیشه در مورد عدم نظم و انضباط حرف می زند.

 • Several of the teachers were ineffectual at maintaining discipline.

 • تعدادی از معلمان در حفظ نظم و انضباط بی تأثیر بودند.

 • opposite of

 • unruliness

 • بی نظمی

 • unconstraint

 • بدون محدودیت

 • chaos

 • آشوب

 • disorder

 • بی نظمی

 • uninhibitedness

 • مهارناپذیری

 • unrestraint

 • بی بند و باری

 • disinhibition

 • بازدارندگی

 • disorganisationUK

 • سازماندهی بریتانیا

 • disorganizationUS

 • بی سازمانی ایالات متحده

 • incontinence

 • بی اختیاری

 • permissiveness

 • سهل انگاری

 • neglect

 • بی توجهی

 • negligence

 • غفلت

 • expression

 • اصطلاح

 • ignorance

 • جهل

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی