ترجمه
حذف

divorce

طلاق

noun

اسم

UK : dɪˈvɔːs

US : dɪˈvɔːrs

google image of divorce

divorce image / تصویر
divorce image / تصویر
divorce image / تصویر
divorce image / تصویر
divorce image / تصویر

Description of divorce

SENTENCE of divorce

 • opposite of

 • marriage

 • ازدواج

 • agreement

 • توافق

 • association

 • اتحادیه

 • attachment

 • پیوست

 • combination

 • ترکیبی

 • connection

 • ارتباط

 • juncture

 • نقطه اتصال

 • union

 • اتحاد. اتصال

 • coherence

 • انسجام

 • unification

 • اتحاد

 • matrimony

 • ازدواج

 • wedlock

 • ازدواج

 • conjugality

 • زناشویی

 • connubiality

 • همنوایی

 • togetherness

 • با هم بودن

 • synonyms of

 • split

 • شکاف

 • dissolution

 • انحلال

 • separation

 • جدایش، جدایی

 • split-up

 • تقسیم کردن

 • annulment

 • لغو

 • break-up

 • جدایی

 • disunion

 • جدایی

 • bust-up

 • متلاشی شدن

 • estrangement

 • بیگانگی

 • falling-out

 • افتادن

 • feud

 • دشمنی

 • chasm

 • شکاف عظیم

 • khula

 • khula

 • schism

 • شقاق

 • talaq

 • طلاق

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی