ترجمه
حذف

doctor

دکتر

noun

اسم

UK : ˈdɒk.tər

US : ˈdɑːk.tɚ

google image of doctor

doctor image / تصویر
doctor image / تصویر
doctor image / تصویر
doctor image / تصویر
doctor image / تصویر

Description of doctor

SENTENCE of doctor

 • opposite of

 • nondoctor

 • غیر پزشک

 • nonphysician

 • غیر پزشک

 • patient

 • صبور

 • patient

 • صبور

 • sufferer

 • مبتلا

 • inpatient

 • بستری

 • outpatient

 • سرپایی

 • victim

 • قربانی

 • sick person

 • شخص مریض

 • graduate

 • فارغ التحصیل

 • alum

 • زاج

 • bachelor

 • عزب

 • collegian

 • دانشجو

 • diplomate

 • دیپلمات

 • grad

 • درجه

 • synonyms of

 • physician

 • پزشک

 • medic

 • پزشکی

 • doc

 • سند

 • clinician

 • پزشک

 • medico

 • پزشکی

 • sawbones

 • استخوان اره

 • specialist

 • متخصص

 • surgeon

 • جراح

 • croaker

 • غرغر

 • healer

 • شفا دهنده

 • leech

 • زالو

 • GP

 • GP

 • G.P.

 • G.P.

 • MD

 • MD

 • quack

 • لات

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی