ترجمه
حذف

double

دو برابر

adjective

صفت

UK : ˈdʌb.əl

US : ˈdʌb.əl

google image of double

double image / تصویر
double image / تصویر
double image / تصویر
double image / تصویر
double image / تصویر

Description of double

SENTENCE of double

 • opposite of

 • single

 • تنها

 • singular

 • مفرد

 • simplex

 • سیمپلکس

 • lone

 • تنها

 • ASCII

 • ASCII

 • non-binary

 • غیر باینری

 • text

 • متن

 • honest

 • صادقانه

 • artless

 • بی هنر

 • candid

 • صریح

 • genuine

 • اصل

 • heartfelt

 • از صمیم قلب

 • sincere

 • مخلص - بی ریا - صمیمانه

 • undesigning

 • بدون طراحی

 • unfeigned

 • بدون جعل

 • synonyms of

 • dual

 • دوگانه

 • twin

 • دوقلو

 • twofold

 • دو برابر

 • binary

 • دودویی

 • duplex

 • دوبلکس

 • matching

 • تطابق

 • paired

 • جفت شده است

 • coupled

 • جفت شده است

 • duplicate

 • تکراری

 • binate

 • دوتایی

 • doubled

 • دو برابر شد

 • bipartite

 • دو جانبه

 • second

 • دومین

 • complementary

 • مکمل

 • dualistic

 • دوگانه

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی