ترجمه
حذف

drag

بکشید

verb

فعل

UK : dræɡ

US : dræɡ

google image of drag

drag image / تصویر
drag image / تصویر
drag image / تصویر
drag image / تصویر
drag image / تصویر

Description of drag

SENTENCE of drag

 • opposite of

 • drive

 • راندن

 • propel

 • سوق دادن

 • push

 • فشار دادن

 • remain

 • ماندن

 • repel

 • دفع کردن

 • repulse

 • دفع کردن

 • turn off

 • خاموش کردن

 • keep

 • نگاه داشتن

 • maintain

 • حفظ

 • hold

 • نگه دارید

 • drop

 • رها کردن

 • lower

 • پایین تر

 • discourage

 • دلسرد کردن

 • depress

 • افسرده

 • veer

 • منحرف شدن

 • synonyms of

 • pull

 • کشیدن

 • haul

 • حمل و نقل

 • tow

 • دویدن

 • draw

 • قرعه کشی

 • lug

 • پره

 • trail

 • دنباله رو

 • tug

 • کشیدن

 • hale

 • هاله

 • heave

 • بالا بردن

 • yank

 • یاک

 • trawl

 • تراول

 • draggle

 • در گل ولای کشیدن

 • schlepp

 • شلپ

 • truck

 • کامیون

 • move

 • حرکت

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی