ترجمه
حذف

dramatically

به طور چشمگیری

adverb

قید

UK : drəˈmæt.ɪ.kəl.i

US : drəˈmæt̬.ɪ.kəl.i

google image of dramatically

dramatically image / تصویر
dramatically image / تصویر
dramatically image / تصویر
dramatically image / تصویر
dramatically image / تصویر

Description of dramatically

 • suddenly or obviously.

 • به طور ناگهانی یا آشکار

 • (as if) acting in a play.

 • (گویا) بازی در نمایشنامه.

 • in a very sudden or noticeable way.

 • به روشی بسیار ناگهانی یا قابل توجه

SENTENCE of dramatically

 • opposite of

 • little

 • مقدار کمی

 • negligibly

 • بطور ناچیز

 • nominally

 • به صورت اسمی

 • slightly

 • اندکی

 • somewhat

 • قدری

 • moderately

 • نسبتا

 • not at all

 • اصلا

 • boringly

 • خسته کننده

 • undramatically

 • غیر دراماتیک

 • unexcitingly

 • به طور غیر هیجان انگیز

 • uninterestingly

 • غیر جالب

 • lacklusterlyUS

 • بی درخشش ایالات متحده

 • lacklustrelyUK

 • بی‌درستی انگلستان

 • ordinarily

 • به طور معمول

 • uninspiringly

 • غیر الهام بخش

 • synonyms of

 • desperately

 • ناامیدانه

 • hysterically

 • هیستریک

 • frantically

 • دیوانه وار

 • franticly

 • دیوانه وار

 • madly

 • دیوانه وار

 • wildly

 • وحشیانه

 • crazily

 • دیوانه وار

 • deliriously

 • به طرز هذیانی

 • dementedly

 • با جنون

 • uncontrollably

 • غیر قابل کنترل

 • frenziedly

 • دیوانه وار

 • rabidly

 • به شدت

 • rashly

 • عجولانه

 • agitatedly

 • آشفته

 • psychotically

 • روانی

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی